เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]8
2 รายงานผลการประเมิน ITA 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]7
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]7
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]7
5 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
6 รายงานผลการประเมิน ITA 2562 และประกาศใช้แผนขับเคลื่อนการประเมินฯ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]7
7 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 16 เม.ย. 2563 ]8
8 ข้อมูลการให้บริการประชาชน (งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]7
9 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]7
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]8
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]7
12 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]7
13 ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]7
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]7
15 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]7
16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]7
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]7
18 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]7
19 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายจ่ายประจำกองช่าง) [ 10 ก.พ. 2560 ]7
20 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 10 ก.พ. 2560 ]7
 
หน้า 1|2